กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพ "การผลิตข้าวอินทรีย์" เทศบาลตำบลนาสาร
รายละเอียด :
    เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ทำนาข้าวเห็นความสำคัญของการทำนาข้าวปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับประาชาชนในพื้นที่ตำบลนาสาร อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพการทำนาข้าวในพื้น การลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการทำนาข้าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**