ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน
  รายละเอียด :

 แนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน