ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิงรถยนต์บรรทุกดับเพลิงถังน้ำในตัว ขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
  รายละเอียด :

 แนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 181 คน