ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายครูแรม-คลองหยวด หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :

 แนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 143 คน