ข่าวสาร
ประกาศเทศบาล
เรื่อง : ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (เดือนเมษายน 2561-กันยายน 2561)
  รายละเอียด :

 ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 คร้ั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (เดือนเมษายน 2561-เดือนกันยายน 2561 )

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน