ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาสาร
  รายละเอียด :

 ด้วยงานจัดเก็บรายได้  กองคลัง เทศบาลตำบลนาสาร ได้กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีความจำเป็นต่อการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 

จึงขอประกาศให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และโปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำรวจในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติฒได้ที่เบอร์ 075-763265  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน