ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำนิยามประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562
  รายละเอียด :

 ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ให้สำรวจสิ่งปลูกสร้างตามข้อเท็จจริง เพื่อปรับเข้ากับประเภทสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เช่น ประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแถว(ทาวน์เฮ้าส์) ห้องแถว ตึกแถว คลังสินค้า ฯลฯ

กรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท ให้วัดขนาดพื้นที่ของแปลงที่ดินและขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท เช่น อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้น 1 ใช้ประกอบกิจการค้า  ชั้น 2 และชั้น 3 ใช้เพื่ออยู่อาศัย ให้วัดพื้นที่ชั้นล่างที่ใช้ประกอบกิจการว่ามีพื้นที่เท่าใด และวัดพื้นที่อยู่อาศัย ชั้น 2 และชั้น 3 ว่ามีขนาดพืันที่เท่าใด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน