ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียนรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2
  รายละเอียด :

1. ทำไมจึงต้องนำภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีบำรุงท้องที่

2. มีข้อยกเว้นภาษีสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน