ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 ด้วยเทศบาลตำบลนาสาร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการเสียภาษี ขั้นตอนการดำเนินการ ช่วงเวลาดำเนินการการจัดเก็บภาษี 

เทศบาลตำบลนาสาร จึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก้บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน