ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สาระน่ารู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง
  รายละเอียด :

 กฏหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฏหมายใหม่ที่มาแทนกฏหมาย่ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฏหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ โดยกฏหมายฉบับบใหม่นี้ มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้จัดเก็บภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแล ซึ่งหากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้จริง ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคมอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพื่อการเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน