ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 124-03 สายประตูคลัง 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุง ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดรา
  รายละเอียด :

 แนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน