ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาสาร
  รายละเอียด : คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาสาร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555-2 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ และกำหนดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 653 คน