ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดเรื่องการติดประกาศ และที่ติดแผ่นป้ายหาเสียง
  รายละเอียด : กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาสาร ดังเอกสารที่แนบมา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 536 คน