ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร
  รายละเอียด :

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร (โรงเรียนวัดพระเพรง)         ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕8 และอาหารว่าง โดยอาหารที่จัดทำต้องถูกสุขลักษณะและมีประโยชน์ทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ไม่มีสารปรุงแต่ง เช่น สีผสมอาหาร ผงชูรส สารกันบูดของหมัก และไม่เป็นอาหารรสจัด ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร (โรงเรียนวัดพระเพรง)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 408 คน