ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
11 ต.ค. 2561
112 เรียกประชุมสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 ต.ค. 2561
113 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 ต.ค. 2561
114 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 ก.ย. 2561
115 ประกาศการขายพัสดชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
24 ก.ย. 2561
116 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
21 ก.ย. 2561
117 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
10 ก.ย. 2561
118 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
03 ก.ย. 2561
119 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
31 ส.ค. 2561
120 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีพ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
16 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46