ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร (อาคาร 1) งวดที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 ธ.ค. 2560
152 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564
136
20 ธ.ค. 2560
153 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร (อาคาร 1) งวดที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
18 ธ.ค. 2560
154 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสิ่งของตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (มอบถุงยังชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
07 ธ.ค. 2560
155 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแตน-ไผ่โปง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
120
17 พ.ย. 2560
156 ประสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร (อาคาร 1) หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร งวดที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
16 พ.ย. 2560
157 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
16 พ.ย. 2560
158 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ/ทางระบายน้ำริมคลองชลประทานหน้าศูนย์ราชการนาสาร หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
15 พ.ย. 2560
159 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 พ.ย. 2560
160 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
03 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46