ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 ก.ย. 2560
182 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร (อาคาร 1) หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร (งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
28 ส.ค. 2560
183 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
18 ส.ค. 2560
184 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างจัดทำป้ายซอยในเขตตำบลนาสาร หมู่ที่ 1-7 จำนวน 189 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
117
11 ส.ค. 2560
185 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
08 ส.ค. 2560
186 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
01 ส.ค. 2560
187 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร อาคาร 1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร (งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
21 ก.ค. 2560
188 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 ก.ค. 2560
189 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
28 มิ.ย. 2560
190 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร อาคาร 1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
15 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46