ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 มิ.ย. 2560
192 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 มิ.ย. 2560
193 คำสั่งมอบอำนาจรองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 พ.ค. 2560
194 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
10 พ.ค. 2560
195 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายพิมานพรหม แยก 1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
148
05 พ.ค. 2560
196 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายพิมานพรหม แยก 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
140
05 พ.ค. 2560
197 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 พ.ค. 2560
198 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างสะพานข้ามคลองมะม่วงตลอด หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
141
02 พ.ค. 2560
199 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
02 พ.ค. 2560
200 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
21 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46