ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 เปิดเผยราคากลางการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร (อาคาร 1) หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
159
20 ม.ค. 2560
212 เปิดเผยราคากลางการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร (อาคาร 1) หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
20 ม.ค. 2560
213 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
06 ม.ค. 2560
214 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
06 ม.ค. 2560
215 จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล (ชั่วคราว) บริเวณสำนักงาน ทต.นาสาร หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
149
06 ม.ค. 2560
216 เปิดเผยราคากลางโครงการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองคูพาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
146
06 ม.ค. 2560
217 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแตน-ไผ่โปง หมู่ที่ 2,3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
156
06 ม.ค. 2560
218 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
152
06 ม.ค. 2560
219 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายอำเภอ-ห้วยพระ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
147
06 ม.ค. 2560
220 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560. ดาวน์โหลดเอกสาร
137
04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46