ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
31 ต.ค. 2559
232 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
31 ต.ค. 2559
233 ประกาศรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
31 ต.ค. 2559
234 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องน้ำ (เดิม) สำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
167
26 ต.ค. 2559
235 เปิดเผยราคากลางขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคลองหยวด-สะพานวังวัว หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
179
25 ต.ค. 2559
236 เปิดเผยราคากลางขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคลองมะม่วงตลอด-คลองคูพาย หมู่ที่ 2,7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
170
25 ต.ค. 2559
237 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
03 ต.ค. 2559
238 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายพรหมสถาน 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
170
23 ก.ย. 2559
239 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอรชร หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
165
12 ก.ย. 2559
240 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
01 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46