ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายรวมมิตร หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
27 พ.ย. 2558
302 เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
304
23 พ.ย. 2558
303 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
05 พ.ย. 2558
304 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
30 ต.ค. 2558
305 ประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
28 ก.ย. 2558
306 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง (กล้องวงจรปิด CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
04 ก.ย. 2558
307 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
268
02 ก.ย. 2558
308 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประตูคลัง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
14 ส.ค. 2558
309 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาสาร ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกแข็ม) สถ.ศพด.1 หมู่ที่ 6 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
14 ส.ค. 2558
310 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังปลิง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
11 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46