ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายนาท่า-หลังวัดมะม่วงตลอด หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร
258
18 ก.พ. 2558
332 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประตูคลัง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
258
18 ก.พ. 2558
333 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
241
18 ก.พ. 2558
334 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ก.พ. 2558
335 ันัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
155
04 ก.พ. 2558
336 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
286
02 ก.พ. 2558
337 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนสายคันนาราม-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
258
27 ม.ค. 2558
338 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
163
12 ม.ค. 2558
339 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
09 ม.ค. 2558
340 ระเบียบเทศบาลตำบลนาสาสาร ว่าด้วยบัตรประจำพนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
05 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46