ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
30 ต.ค. 2556
382 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกง-ชลประทานมะม่วงขาว ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
21 ต.ค. 2556
383 ระเบียบเทศบาลตำบลนาสาร ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
414
10 ต.ค. 2556
384 รับรองรายงานการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
306
16 ก.ย. 2556
385 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบลนาสาร หมู่ที่ 4, 7, 2, 3, 2 จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
04 ก.ย. 2556
386 ประกาศวัน เวลา สถานที่ การก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบลนาสาร จำนวน 5 โครงการ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
396
02 ก.ย. 2556
387 รับรองรายงานการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 ส.ค. 2556
388 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริการตลาดกลางฯ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบลนาสาร จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
07 ส.ค. 2556
389 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
05 ก.ค. 2556
390 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทานนาท่า หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
27 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46