ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
547
25 ต.ค. 2555
402 ประชาสัมพันธ์การต่อและออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ประจำปี พ.ศ.2556
1474
28 ก.ย. 2555
403 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาสีพุฒ-พระเพรง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
385
25 ก.ย. 2555
404 ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯสายวังปริง-คลองหยวด ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
21 ก.ย. 2555
405 การดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center)
519
13 ก.ย. 2555
406 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น เทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
475
05 ก.ย. 2555
407 ประกาศคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
435
05 ก.ย. 2555
408 แผนที่แบ่งเขตการเลือกตั้ง แบบที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
615
05 ก.ย. 2555
409 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
580
04 ก.ย. 2555
410 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสารเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
438
17 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46