ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
01 ส.ค. 2555
412 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หว้าเทียน-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
322
31 ก.ค. 2555
413 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
455
15 มิ.ย. 2555
414 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายครูแรม-คลองหยวด หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
317
17 พ.ค. 2555
415 ข้อบัญญัติ อบต.นาสาร จำนวน 6 เรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
703
22 มี.ค. 2555
416 ประกาศจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554 โดยวิธีขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
467
26 ธ.ค. 2554
417 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยวิธีขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
296
26 ธ.ค. 2554
418 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไฟฟ้าเขต-สะพานตากแดด หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
327
16 ธ.ค. 2554
419 อบต.นาสาร ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.นาสาร จำนวน 6 เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
543
13 ธ.ค. 2554
420 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
03 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46