ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
17 ธ.ค. 2553
432 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
545
25 พ.ย. 2553
433 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอำเภอ-ห้วยพระ ดาวน์โหลดเอกสาร
476
09 มิ.ย. 2553
434 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
638
30 เม.ย. 2553
435 รับสมัครสอบคัดเลืกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
779
05 เม.ย. 2553
436 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานช่าง ระดับ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
595
14 ม.ค. 2553
437 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
12 ม.ค. 2553
438 ประกาศกระบวนงานบริการตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
762
28 ธ.ค. 2552
439 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งผู้ปฏิบัติมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
799
24 ก.ค. 2552
440 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
685
22 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46