ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประมวลจริยธรรมของข้าราชขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
552
25 พ.ค. 2552
442 อบต.นาสารรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
642
01 พ.ค. 2552
443 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.นาสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
4345
24 เม.ย. 2552
444 ประกาศผลการแข่งขันกีฬานาสารเกมส์ ครั้งที่ 8/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
31 มี.ค. 2552
445 ประกาศกิจการสภาฯ
520
16 ต.ค. 2551
446 ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของ นายก อบต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
577
08 ก.ย. 2551
447 ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของ ส.อบต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
455
08 ก.ย. 2551
448 ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
08 ก.ย. 2551
449 ขอเชิญไปเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.
624
14 ส.ค. 2551
450 รายชื่อผู้สมัตรนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
462
08 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46