ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ม.ค. 2563
52 ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
12 ธ.ค. 2562
53 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
13 พ.ย. 2562
54 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
12 พ.ย. 2562
55 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
08 พ.ย. 2562
56 สาระน่ารู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 ต.ค. 2562
57 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
25 ต.ค. 2562
58 ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
10 ต.ค. 2562
59 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
10 ต.ค. 2562
60 เรียนรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
09 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46