ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
09 ต.ค. 2562
62 คำนิยามประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 ต.ค. 2562
63 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 ต.ค. 2562
64 สาระน่ารู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่้งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
04 ต.ค. 2562
65 แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
02 ต.ค. 2562
66 ประกาศ ใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลนาสาร ประจำปี พ.ศ.2563-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ต.ค. 2562
67 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
136
26 ก.ย. 2562
68 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
26 ก.ย. 2562
69 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
26 ก.ย. 2562
70 ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน "ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี" ดาวน์โหลดเอกสาร
172
26 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46