คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 เม.ย. 2564
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 มี.ค. 2564
3 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 เม.ย. 2563
4 คู่มือ ปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 มิ.ย. 2562
5 คู่มือรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
06 พ.ย. 2561
6 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1