ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 พ.ค. 2564
2 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
08 เม.ย. 2564
3 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โครงการขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วงค้อม หมู่ที่ 3 บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 มี.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 มี.ค. 2564
5 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 ก.พ. 2564
6 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีปร ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 ม.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-09 สายนายริ่น-คลองหยวด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 ม.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วงค้อม หมู่ที่ 3 บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
13 ม.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดรา ดาวน์โหลดเอกสาร
97
13 ม.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-09 สายนายริ่น-คลองหยวด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22