ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ต.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2562 สำหรับกองช่าง ทต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง รถตักหน้าขุดหลัง (JCB) สำหรับกองช่าง ทต.นาสาร จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 พ.ค. 2562
5 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 เม.ย. 2562
6 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 มี.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและกำจัดเศษวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ 1-7 จำนวน 39 สาย พื้นที่ 72,921 ตร.ม. จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ธ.ค. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ธ.ค. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ปริ้นสีข้อความติดลงบนแผ่นอะคริลิก จำนวน 3 ป้าย สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 พ.ย. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแตน-ไผ่โปง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17