ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียมภายในสำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
24 ก.ย. 2561
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป (แอสฟัลท์) ขนาดบรรจุ 20 ก.ก.ต่อถุง จำนวน 180 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 ก.ย. 2561
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำและเหมืองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 3,4 ตำบลนาสาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
07 ก.ย. 2561
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขต ทต.นาสาร จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 3,4,5,6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ก.ย. 2561
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
03 ก.ย. 2561
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประเภทดีเซล) สำหรับกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 ก.ย. 2561
97 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและกำจัดเศษวัชไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร จำนวน 34 สาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 71,270 ตร.ม. จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 ส.ค. 2561
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประเภทดีเซล) สำหรับกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
01 ส.ค. 2561
99 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
17 ก.ค. 2561
100 เปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
16 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23