ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
02 ก.ค. 2561
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงรถยนต์บรรทุกดับเพลิงถังน้ำในตัวขนาดความจะของถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
29 มิ.ย. 2561
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับกองช่าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
14 มิ.ย. 2561
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
12 มิ.ย. 2561
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 มิ.ย. 2561
106 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับกองช่าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
06 มิ.ย. 2561
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 มิ.ย. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและกำจัดเศษวัชพืชไหล่ทางถนนในพื้นที่ตำบลนาสาร หมู่ที่ 1-7 จำนวน 34 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 มิ.ย. 2561
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับกองช่าง จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
31 พ.ค. 2561
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพานครูแรม หมู่ที่ 1 และท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายศาลาเวช หมู่ที่ 6 รวมจำนวน 2 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
132
28 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23