ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 เปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมคอสะพานครูแรม หมู่ที่ 1 และซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายศาลาเวช หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร จำนวน 2 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
138
16 พ.ค. 2561
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายครูแรม-คลองหยวด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 พ.ค. 2561
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายสะพานไสยาง-ถนน 403 หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
07 พ.ค. 2561
114 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 พ.ค. 2561
115 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกดับเพลิงถังน้ำในตัว ขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
03 พ.ค. 2561
116 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
27 เม.ย. 2561
117 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิงรถยนต์บรรทุกดับเพลิงถังน้ำในตัว ขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
27 เม.ย. 2561
118 เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายครูแรม-หนองลุง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 เม.ย. 2561
119 เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายสะพานไสยาง-ถนน 403 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
27 เม.ย. 2561
120 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
26 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23