ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
307
24 พ.ค. 2559
142 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
14 ก.ย. 2558
143 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารและสถานประกอบการอื่นๆ ของเทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
379
18 พ.ค. 2558
144 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
401
23 เม.ย. 2558
145 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรวมญาต หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
392
17 มี.ค. 2558
146 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเนียน-พัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
339
17 มี.ค. 2558
147 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเทียนขาวพร้อมอุทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
344
17 มี.ค. 2558
148 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาท่า-หลังวัดมะม่วงตลอด หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
342
17 มี.ค. 2558
149 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประตูคลัง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
309
17 มี.ค. 2558
150 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
271
17 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23