ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ก่อสร้างอาคาร ศพด.ทต.นาสาร ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม) สถ.ศพด.1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
289
17 มี.ค. 2558
152 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนสายคันนาราม-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
283
17 ก.พ. 2558
153 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
420
02 ก.พ. 2558
154 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
276
29 ธ.ค. 2557
155 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสระประมง-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
28 พ.ย. 2557
156 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาทองแยก 1 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
28 พ.ย. 2557
157 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายพรหมสถาน 4 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
28 พ.ย. 2557
158 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายพระเพรง-นาสีพุฒ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
28 พ.ย. 2557
159 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายครูแรม-นาสีพุฒ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
28 พ.ย. 2557
160 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาน้อม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
28 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23