ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักริมถนนสายบ้านพจน์-หนองไทร หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
28 พ.ย. 2557
162 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
25 พ.ย. 2557
163 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
266
06 พ.ย. 2557
164 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายแยก ทล.4103-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 ต.ค. 2557
165 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาท่า-หลังวัดมะม่วงตลอด หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
269
30 ก.ย. 2557
166 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-6857 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
284
12 ก.ย. 2557
167 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-เกาะหลอด หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
292
22 ก.ค. 2557
168 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเนียน - พัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
300
23 มิ.ย. 2557
169 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยพระ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
302
22 พ.ค. 2557
170 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยเทพรักษา หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
296
22 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23