ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
297
22 พ.ค. 2557
172 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 - สระประมง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
346
24 มี.ค. 2557
173 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 - จ่าหวัด หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
313
28 ก.พ. 2557
174 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังปอง-กำแพงเซา หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
299
10 ก.พ. 2557
175 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง เอนกประสงค์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
299
29 ม.ค. 2557
176 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสระประมง-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
317
20 ม.ค. 2557
177 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองมะม่วงตลอด - คลองคูพาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
332
25 ต.ค. 2556
178 ประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
360
10 ก.ย. 2556
179 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
06 ก.ย. 2556
180 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
06 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23