ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบลนาสาร ม.4, 7, 2, 3, 2 จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
07 ส.ค. 2556
182 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทานนาท่า (2L-1L-LMC) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
05 มี.ค. 2556
183 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพุฒ หมู่ที่ 3,6 ต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
569
16 ส.ค. 2555
184 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขต อบต.นาสาร หมู่ที่ 1-7 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
10 ส.ค. 2555
185 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร หมู่ที่ 1-7 จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
449
10 ส.ค. 2555
186 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายคันนาราม-ยางยวน ม.5 ต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
472
06 ส.ค. 2555
187 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายคันนาราม-ยางยวน ม.5 ต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
451
06 ส.ค. 2555
188 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขต อบต.นาสาร หมู่ที่ 1-7 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
24 ก.ค. 2555
189 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
491
05 มิ.ย. 2555
190 ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขตพื้นที่ อบต.นาสาร หมู่ที่ 1-7 ต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
529
20 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23