ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
02 ก.พ. 2564
12 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีปร ดาวน์โหลดเอกสาร
166
29 ม.ค. 2564
13 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-09 สายนายริ่น-คลองหยวด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดาวน์โหลดเอกสาร
164
29 ม.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วงค้อม หมู่ที่ 3 บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
13 ม.ค. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดรา ดาวน์โหลดเอกสาร
139
13 ม.ค. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-09 สายนายริ่น-คลองหยวด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
13 ม.ค. 2564
17 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 ม.ค. 2564
18 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสินค้าบริโภคเพื่อบรรจุในถุงยังชีพ จำนวน 4,500 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในชุมชน (มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนาสาร โด ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 ธ.ค. 2563
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 ธ.ค. 2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วงค้อม หมู่ที่ 3 บ้านพระเพรง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23