ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขตพื้นที่ อบต.นาสาร หมู่ที่ 1-7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
444
17 เม.ย. 2555
192 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
441
19 มี.ค. 2555
193 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไฟฟ้าเขต-สะพานตากแดด ม.3 ต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
462
17 ต.ค. 2554
194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบลนาสาร หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
436
26 ก.ย. 2554
195 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
421
21 ก.ย. 2554
196 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลนาสาร หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
468
02 ก.ย. 2554
197 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนมะม่วงตลอด-ซอยร่วมใจ-คลองกง ม.2 ต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
469
05 ส.ค. 2554
198 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
480
10 พ.ค. 2554
199 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาปลื้ม คลองหยวด ม.1 ต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
487
11 เม.ย. 2554
200 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร จำนวน ๕ โครงการ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
496
18 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23