ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร และโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมป้ายที่ทำการ อบต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
479
05 เม.ย. 2553
212 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร และโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
473
18 มี.ค. 2553
213 ประกาศผลการพิจารณาการจ้างโครงการถนน คสล.ในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
503
05 มี.ค. 2553
214 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตพื้นที่ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
533
16 ก.พ. 2553
215 ประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนซอยตาเอี่ยม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
483
01 ก.พ. 2553
216 ประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมวง - วังกว้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
499
13 ม.ค. 2553
217 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
525
11 ม.ค. 2553
218 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
560
23 ธ.ค. 2552
219 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายท่าข้าม หมู่ที่ 6 -คลองหยวด หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
587
24 ก.ย. 2551
220 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหว้าเทียน-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
24 ก.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23