ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
536
11 ม.ค. 2553
222 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
570
23 ธ.ค. 2552
223 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายท่าข้าม หมู่ที่ 6 -คลองหยวด หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
597
24 ก.ย. 2551
224 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหว้าเทียน-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
24 ก.ย. 2551
225 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
515
10 ก.ย. 2551
226 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ดาวน์โหลดเอกสาร
491
27 มิ.ย. 2551
227 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในเขตตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
560
23 พ.ค. 2551
228 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
521
22 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23