ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-09 สายนายริ่น-คลองหยวด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยพระ จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 พ.ย. 2563
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 พ.ย. 2563
23 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วงค้อม หมู่ที่ 3 บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
06 พ.ย. 2563
24 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-09 สายนายริ่น-คลองหยวด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
05 พ.ย. 2563
25 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
05 พ.ย. 2563
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 พ.ย. 2563
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประเภทดีเซล) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 พ.ย. 2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ "การผลิตข้าว" (กิจกรรมลงแขกดำนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 พ.ย. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1x1.3 ม. จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ "การผลิตข้าว" (กิจกรรมลงแขกดำนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 พ.ย. 2563
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
19 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23