ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
19 ต.ค. 2563
32 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
05 ต.ค. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกองช่าง ทต.นาสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ต.ค. 2563
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ต.ค. 2563
35 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-08 สายป่ารักษ์น้ำ-ศาลาเวช-สะพานตากแดด หมู่ที่ 3 บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย วิธี e-b ดาวน์โหลดเอกสาร
122
29 ก.ย. 2563
36 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-08 สายป่ารักษ์น้ำ-ศาลาเวช-สะพานตากแดด หมู่ที่ 3 บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
119
18 ก.ย. 2563
37 ประชาสัมพันธ์จ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-08 สายป่ารักษ์น้ำ-ศาลาเวช-สะพานตากแดด หมู่ที่ 3 บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
09 ก.ย. 2563
38 เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-08 สายป่ารักษ์น้ำ-ศาลาเวช-สะพานตากแดด หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
08 ก.ย. 2563
39 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
02 ก.ย. 2563
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23