ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
03 ก.ค. 2563
42 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
02 มิ.ย. 2563
43 ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 124-03 สายประตูคลัง 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุง ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดรา ดาวน์โหลดเอกสาร
159
05 พ.ค. 2563
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
01 พ.ค. 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-03 สายประตูคลัง 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุง ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
08 เม.ย. 2563
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
03 เม.ย. 2563
47 ประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-03 สายประตูคลัง 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุง ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
164
16 มี.ค. 2563
48 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-03 สายประตูคลัง 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุง ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
11 มี.ค. 2563
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 มี.ค. 2563
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23