ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
02 ก.ค. 2562
62 ประชาสัมพันธ์สัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่น 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค ดาวน์โหลดเอกสาร
128
31 พ.ค. 2562
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
22 พ.ค. 2562
64 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
11 เม.ย. 2562
65 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
20 มี.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและกำจัดเศษวัชพืชไหล่ทางถนนในเขตเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ 1-7 จำนวน 39 สาย พื้นที่ 72,921 ตร.ม. จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
07 ธ.ค. 2561
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
03 ธ.ค. 2561
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ปริ้นสีข้อความติดลงบนแผ่นอะคริลิก จำนวน 3 ป้าย สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
29 พ.ย. 2561
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแตน-ไผ่โปง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
21 พ.ย. 2561
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยคุ้มวงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
21 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23