ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอรชร หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
21 พ.ย. 2561
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 416 59 0033 สำหรับกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
19 พ.ย. 2561
73 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยคุ้มวงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
16 พ.ย. 2561
74 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแตน-ไผ่โปง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
16 พ.ย. 2561
75 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอรชร หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
16 พ.ย. 2561
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายครูแรม-คลองหยวด หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
12 พ.ย. 2561
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขื่อนหก-เกาะหลอด หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
12 พ.ย. 2561
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สำหรับกองช่าง ทต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 พ.ย. 2561
79 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพระเพรง-บ้านหนองแตน บ้านพระเพรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
30 ต.ค. 2561
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร-ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23