ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปอง-คลองหยวด หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 ต.ค. 2561
82 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
30 ต.ค. 2561
83 ้เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปอง-คลองหยวด หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 ต.ค. 2561
84 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร-ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
26 ต.ค. 2561
85 เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขื่อนหก-เกาะหลอด หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
26 ต.ค. 2561
86 เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายครูแรม-คลองหยวด หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
26 ต.ค. 2561
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านพระเพรง-บ้านหนองแตน บ้านพระเพรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 ต.ค. 2561
88 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพระเพรง-สายบ้านหนองแตน บ้านพระเพรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
28 ก.ย. 2561
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 ก.ย. 2561
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำหรับกองช่าง ทต.นาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23