หนังสือแจ้งเวียนภายในองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ita 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 มี.ค. 2564
2 มาตรการและข้อเสนอแนะส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 มี.ค. 2564
3 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลนาสาร ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1